piątek, 1 października 2010

Portret Doriana Graya

.
To jedna z nielicznych powieści, które głęboko zapadły mi w pamięci i sercu. Zachęcając do przeczytania zamieszczam kilka fragmentów, cytatów - korzystając ze zbioru zamieszczonego na cytaty.eu i na wikiquote.org.

"- A sztuka? - spytała.
- Jest chorobą.
- Miłość?
- Rozczarowaniem.
- Religia?
- Wytwornym surogatem wiary.
- Jesteś sceptykiem.
- Nie. Sceptycyzm jest początkiem wiary.
- Więc czymże jesteś?
- Określać, znaczy ograniczać."

"Życie jest jednym wielkim rozczarowaniem."

"Gdy jesteśmy szczęśliwi, zawsze jesteśmy dobrzy, ale gdy jesteśmy dobrzy, nie zawsze bywamy szczęśliwi."

"[...] nikt z nas nie może znosić ludzi robiących te same błędy, co my."

"Uczucia tych, których przestaliśmy kochać, są zawsze śmieszne."

"Jedynym czarem przeszłości jest to, że minęła."

"Stać się obserwatorem własnego życia [...] znaczy uwolnić się od jego cierpień."

"Tajemnica zachowania młodości na tym polega, że nie należy nigdy doznawać uczuć, z którymi nie jest nam do twarzy."

"- Dzisiejsza młodzież sądzi, że pieniądze to wszystko.
- Tak [...] młodzi ludzie tak sądzą, a gdy są starsi, to wiedzą o tym."

"Gdy kochamy, łudzimy najpierw siebie samych, a potem drugich. Świat to nazywa romansem."

"[...] wstręt do zwracania na siebie uwagi - właściwość, którą geniusz nabywa późno, ale której człowiek przeciętny nie traci ani na chwilę."

"Dzieci z początku kochają swych rodziców, gdy są starsze, sądzą ich, czasem im wybaczają."

"Ile to hałasu ludzie robią z powodu wierności! [...] Nawet w miłości jest ona tylko problemem fizjologicznym."

"Zaletą uczuć jest, że prowadzą nas na bezdroża, zaletą nauki - że wcale nie budzi uczuć."

"My wszyscy dlatego lubimy myśleć tak dobrze o innych, że obawiamy się o siebie. Podstawą optymizmu jest własna obawa. Uważamy się za szlachetnych, przyznając sąsiadom naszym cnoty, które mogłyby nam przynieść korzyść. Chwalimy bankiera, po to by przekraczać nasz konta, szukamy dobrych stron w rabusiu w nadziei, że oszczędzi naszą kieszeń. Mam największą wzgardę dla optymizmu."

"Życie trwa tylko chwilę, więc spal się jak najjaskrawszym płomieniem."