wtorek, 6 lipca 2010

Sposób na nowotwór

.
Takie informacje powinny znajdować się na początku wiadomości/faktów/wydarzeń itp. Zarówno z punktu widzenia mojego, jak i korzyści dla populacji ludzkiej to jest ważniejsze niż to co powiedział pan x o panu y...

"Naukowcy z Uniwersytetu Jagiellońskiego opracowali innowacyjną metodę leczenia nowotworów. W walce z rakiem sojusznikiem ludzi stały się bakterie szczepu salmonelli, które mają naturalny mechanizm inwazyjny. Kiedy dostaną się do organizmu osoby chorej na raka, wyszukują komórki nowotworowe i wnikają do nich, niszcząc je od środka."

"Można powiedzieć, że salmonella "chowa się" do komórki nowotworowej przed ludzkimi przeciwciałami, bo właśnie nowotwór jest dla niej najbardziej atrakcyjnym miejscem, m.in. dzięki innym niż w zdrowych komórkach naczyniom krwionośnym." (...)

"Po wniknięciu do guza nowotworowego salmonella wywołuje jego apoptozę, czyli proces zniszczenia od środka. Równocześnie organizm pacjenta atakuje z zewnątrz, reagując pobudzeniem układu odpornościowego przeciwko salmonelli "schowanej" w komórkach rakowych. - Pacjenci poddani terapii w przyszłości nie będą narażeni na dolegliwości wywoływane przez bakterie salmonelli, ponieważ szkodliwe cechy zostały znacznie osłabione" (...)

"Skuteczność prototypowej terapii została już potwierdzona badaniami na szczurach. Kolejnym krokiem będzie udoskonalenie zmodyfikowanego szczepu i badania na większych ssakach" (...)

"Według specjalistów z CM UJ technologia może stać się w przyszłości nową szansą leczenia pacjentów cierpiących na nowotwory lite narządów wewnętrznych, a prawdopodobnie także innych, m.in. czerniaka. Przewidywana wydajność i niskie koszty produkcji sprawiają, że wyniki badań naukowców mają doskonałe perspektywy zastosowania przemysłowego."

Źródło: wyborcza.pl.

Brak komentarzy: