sobota, 28 stycznia 2012

Ptaki skrajnie zagrożone w Polsce cz.1

.
Lista za Wikipedią.

BEKASIK - średni ptak wędrowny. Zagrożeniem dla niego jest osuszanie terenów podmokłych.

Wikipedia: Lymnocryptes_minimus_(Marek_Szczepanek)
DZIERZBA CZARNOCZELNA - niewielki ptak. Zagrożeniami dla tego ptaka są chemiczne skażenia gleby, intensyfikacja rolnictwa, zarastaniem nieużytków i wycinanie śródpolnych drzew oraz zarośli.

Lesser_Grey_Shrike_by_Daniel_Bastaja

DZIERZBA RUDOGŁOWA - mały ptak wędrowny. Liczebności populacji dzierzb rudogłowej tłumaczy się zmianami klimatycznymi, które przekładają się na zimne, deszczowe lata. Ma to wpływ na ich sukces rozrodczy i powoduje spadek liczności owadów na które ptaki te polują. Dyrektywa Ptasia wymienia również intensyfikację rolnictwa, zarastanie nieużytków i likwidowanie zadrzewień śródpolnych.

Dzierzba rudogłowa
GADOŻER (ZWYCZAJNY) - duży wędrowny ptak drapieżny. Uznany jako skrajnie zagrożony przez skrajnie niewielką licznością populacji i przez zmiany środowiska wywoływane osuszaniem terenów podmokłych.

Gadożer (zwyczajny)