czwartek, 4 listopada 2010

Fikcja tajemnicy bankowej w kolejnej odsłonie

.
"Około roku temu na boardzie był wątek na temat pomysłu, wg którego  agencje USA będą miały wgląd w dane bankowe (system SWIFT).

Sprawa przycichła (jak większość) i mało kto już o tym pamięta.
Dzisiaj sprawdzałem wiadomości w moim banku i proszę:
"Szanowni Państwo,
Pragnę poinformować, iż ”Regulamin realizacji przez Bank Zachodni WBK S.A. dyspozycji dotyczących obrotu dewizowego z zagranicą i obrotu wartościami dewizowymi w kraju zlecanych drogą elektroniczną oraz realizacji przez Bank Zachodni WBK S.A. przelewów transgranicznych zlecanych drogą elektroniczną” (Regulamin) został w rozdziale I uzupełniony o punkt 12 informujący Klientów, że w związku z dokonywaniem międzynarodowych transferów pieniężnych za pośrednictwem SWIFT, dostęp do danych osobowych może mieć administracja rządowa Stanów Zjednoczonych.
Dokonana zmiana jest zgodna ze stanowiskiem Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych o konieczności wdrożenia w dokumentacji bankowej klauzuli informującej klientów banków o potencjalnych odbiorcach ich danych. Wprowadzenie takiego zapisu zostało rekomendowane przez Związek Banków Polskich.
Informuję ponadto, iż władze amerykańskie zobowiązały się do wykorzystywania danych osobowych pozyskiwanych ze SWIFT wyłącznie w celu walki z terroryzmem, z poszanowaniem gwarancji przewidzianych przez europejski system ochrony danych osobowych wyrażony w Dyrektywie 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych."
Czyli wszystko zgodnie z zapowiedzią, regulamin ważny od 25.10.10r."

Źródło: frazpc.pl.